Production of conveyor, rubber, Equipment, technology - Germany

Công nghiệp cao su,Thiết bị ,công nghệ - Germany
Rubber Industry, Equipment, Technology - Germany


Thiết bị ngành công nghiệp cao su
Thiết kế và chế tạo máy ép cho ngành công nghiệp cao su là một trong những năng lực cốt lõi quan trọng của máy móc của Siempelkamp và đơn vị kinh doanh kỹ thuật nhà máy. Đã hơn 100 năm trước đây khi chúng tôi đặt máy ép băng chuyền đầu tiên của chúng tôi trên thị trường. Chỉ 20 năm sau, chúng tôi bắt đầu sản xuất máy ép nhựa vữa đầu tiên với thiết kế khung kín.


Ngay cả ngày hôm nay, các nhà máy và máy ép cho ngành cao su vẫn mang lại những lợi ích rõ ràng. Tuổi thọ, tốc độ, tính sẵn sàng và hiệu suất cao là những lý do quan trọng khiến khách hàng của chúng tôi quyết định mua sản phẩm Siempelkamp
 
Other product
Support Online