Bán nhà máy luyện Fero kim loại và + quyền sử dụng đất

BÁN THANH LÝ NHÀ MÁY LUYỆN FERO KIM LOẠI
(Bao gồm cả quyền sử dụng đất)
Bán thanh lý tòa bộ Nhà Máy sản xuất Ferô kim loại ,bao gồm cả quyền sử dụng đất (Tại Hải Phòng) , cụ thể như sau ;
I Giá trị thực của tài sản
1-Đất nền Thuê NN 20 năm . 03 Ha x 1.600.000 VND/m2     = 48   tỷVND
2-Mặt bằng đã san lấp & lu nèn - đá 4x6: 3 ha x 150.000/m2 =  4,5 tyVND
2-Văn phòng  2 tằng  ; 1.2000 m2 x 4.000.000 VND/m2         =  4,8 tỷVND
3-Nhà xưởng   ;  5.000 m2 x 2.000.000  VND/m2                   =   10    tỷVND
4- Lò điện hồ quang 6300 KVA 10 tấn/ mẻ + 02 Trạm biến áp
6.500 KVA & 630 KVA + hệ thống cầu trục 5 tấn +01 trạm
sử lý nước thải . Liu ý : (lò hồ quang căn cứ chứng từ gốc
nhập khẩu về Việt Nam là 1,3 triệu USD và mới qua SX thử).
(Tất cả được trả vo với giá) :                                                       30 tỷ VND
5-Chi phí cho bên bán, sang tên bìa đỏ mới cho Bên M-TH 50 n:3 tỷ VND
                                                                              Cộng              100,3 tỷVND
II Giá bán thanh lý cho toàn bộ tài sản
Tìm kiếm các nhà sản xuất của cùng ngành hàng trên kể cả (VN và TQ).
2 – Phương án bán : Tặng miễn phí cho khách hàng toàn bộ tài sản nổi trên đất , bao gồm tất cả thiết bị +nhà xưởng+Văn phòng. (Không tính tiền)
3 – Chỉ tính giá trị đất theo giá các DN Vào các khu CN Thuê đất,với giá : 70 USD/m2
4­- Cụ thể giá trị tài sản , đã được 02 bên thỏa thuận mua bán và đã ấn định  là : 1.600.000 VND/m2 x 3 Ha   =   48 tỷ VND
 
Ngày 18/4/2019

Công ty CP Đại Sơn NamKhu vực, cổng CT


Khu văn phòng 1 CT


Khu văn phòng 2 CT


Khu nhà xưởn 1 CT


Khu nhà xường 2 CT


Hệ thống tháp lọc bụi lò luyện


Hệ thống làm mát khí ra của lò


Hệ thống khung bệ, 03 tầng của lò
Tầng 2 của chóp lò


Trạm biến áp 6.500 KVA đi theo lò.


Phần Thân lò


Đất Phía sau CT


Tầng 3 trên cùng của lò
 
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến