Phun cát phun bi-Phun sơn –Chuyển giao thiết kế & công nghệ

Phun cát phun bi-Phun sơn –Chuyển giao thiết kế & công nghệ
Phun bi – Sơn , tổng đoạn  –Chuyển giao thiết kế & công nghệ
Chuyển giao thiết kế & công nghệ , lắp đặt hoàn thiện hệ thống thiết bị , phun bi & Sơn , tổng đoạn 
Cho các nhà máy đóng tàu và sản xuất kết cấu thép : 
- 07 - Đầu phun bi . 
- 05 – máy phun sơn 
- Hề thống , thu hồi hạt và lạp liệu – Tự động 
- Đồng bộ , hệ thống sấy khí và lọc bụi. 
Thiết kế : Hàn Quốc – Việt Nam : Chế tạo.
Năng xuất : 1500 m2 / 01 ngày / 08 giờ
Chúng tôi : Cung cấp thiết  kế Và kỹ sư tư vấn (miễn phí) . bạn tự sản xuất.
Điều kiện : Chúng tôi bán kèm theo : Các thiết bị phù trợ
Download : Tài liệu kỹ thuật

 

  
 
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến